Ordförande

Monika Zakowski, tel. 040-5104437, e-post : monika.zakowski@gmail.com

 

Sekreterare

Gunilla Malmberg, tel. 0400-935489, e-post : ninnamalmberg@yahoo.se

 

Dirigent: Fiona Chow, e-post fionatchow@gmail.com