Ordförande

Monika Zakowski, tel. 040-5104437, e-post : monika.zakowski@gmail.com

 

Sekreterare

Gunilla Malmberg, tel. 0400-935489, e-post : ninnamalmberg@yahoo.se

 

Dirigent

Sofia Lindroos, tel 045 6383 089, e-post: sofroos@gmail.com