Konserter/uppträdanden

 

Körens 125/65-årsjubileum kommer att uppmärksammas på något sätt under året 2024.

En Svenska dagen-konsert den 6 november är under planering.

Vårkonserten ägde rum den 27 april 2024 kl. 16.00 på Träskberga.

Kören bjöd på LITE AV VARJE. Vi sjöng bl.a. om romantik,kärlek, våren och sommaren. Och överraskade med en Beatleslåt arrangerad som madrigal! Vår sånggrupp Somebody´s Sisters och Sam medverkar även.

 

I Sibbo svenska församlings evenemang Musik i trettondagstid den 6 januari 2024 deltog kören med två sånger, Tyst och lugnt och Vntepsalm från Åland under ledning av Goda Guzauskaité som vi fått låna av Sibbo Vokalensemble. Sibbos kantor Lauri Palin ackompanjerade.

 

Den traditionella julkonserten Tänd dina vita ljus hölls traditionellt i Östersundom kyrka den 9 december 2023. Fiona Chow, vår dirigent, uppträdde med solosång och ackompanjatör var Staffan Strömsholm. Kören sjöng både nytt och gammalt och avslutade på sedvanligt vis med Nu tändas tusen juleljus.

 

Kören gjorde en Svenska dagen-konsert den 6 november 2023 i Söderkulla kyrkar. Vi tog fasta på olika högtider under året och sjöng till största delen finlandssvensk musik. Salen var fullsatt och det verkar som om det finns en efterfrågan på Svenska dagen-evenemang i kommunen.

 

 

Bakom oss har vi vår konsert Jorden runt på 80 minuter den 6 maj 2023.  Det  var musik från olika länder och på flera språk, bl.a. portugisiska och japanska. Körens egen sånggrupp Somebody's Sisters och Sam medverkade också.Ursula Sillman framträdde med en solosång, Summertime.

 

 

Vår fantastiska sånggrupp Somebody´s Sisters & Sam representerade kören på Östersundomföreningens vårlunch den 12 maj. Sången uppskattades storligen och gruppen ombads komma igen nästa år.