Konserter/uppträdanden

Närmast förestående är en Svenska dagen-konsert den 6 november i Söderkulla kyrka den 6 november. Vi tar fasta på olika högtider under året och sjunger till största delen finlandssvensk musik

Den traditionella julkonserten Tänd dina vita ljus hålls sedvanligt i Östersundom kyrka den 9 december.

En extra övning, en intensivövning, kommer att hållas på Träskberga i Kalkstrand den 30 september mellan kl. 10 och kl. 16..

Bakom oss har vi vår konsert Jorden runt på 80 minuter den 6 maj.  Det  var musik från olika länder och på flera språk, bl.a. portugisiska och japanska. Körens egen sånggrupp Somebody's Sisters och Sam medverkade också.Ursula Sillman framträdde med en solosång, Summertime.

Vår fantastiska sånggrupp Somebody´s Sisters & Sam representerade kören på Östersundomföreningens vårlunch den 12 maj. Sången uppskattades storligen och gruppen ombads komma igen nästa år.