Östersundom Sångkör är en kör med långa anor. Den grundades 1899 som en del av föreningen Hembygdens Vänner i Östersundom kapell som i sin tur hörde till Malax ungdomsförening. Detta för att att en självständig förening inte fick startas i förtryckets och förryskningens tid. Man vet inte hur länge de formella banden till moderföreningen bestod.

Enligt körens historik var det fröken Lisi Borgström från Östersundom gård som blev sångföreningens första dirigent. Hon efterföljdes av lärarinnan Hanna Hagbom som är känd för sin tonsättning av den kända visan Båklandets vackra Maja till ord av Arvid Mörne.

Efter trettio år tog verksamheten en paus och återuppväcktes 1959 med Rolf Söderling som dirigent. År 1961 övertog Sten Johansson, även han lärare, dirigentskapet och ledde kören ända till 1989 då han efterträddes av Kicki Thelestam. Diplomorganist Kira Lankinen blev vår dirigent 2011. Tyvärr blev hennes dirigentskap kort, för hon fick en eftertraktad tjänst vid finska församlingen i Stockholm. Hon efterträddes av musikpedagog Daniela Strömsholm.

Östersundom Sångkör har alltså uppnått en ålder av 125 år eller enligt den nya tideräkningen 65 år.

Hösten 2016 övertog musikmagister Jessica Lång dirigentskapet. Även hon flyttade till Sverige och körens dirigent från 2020 blev musikmagister Sofia Lindroos. Från hösten 2023 blev Fiona Chow tillfälligt körens dirigent och från hösten 2024 leder Sofia Lindroos åter kören,.

År 1960 anslöt sig kören till Borgånejdens Sång och Musikförbund.